לוגו נשבעים לחיים

מחזור הזמנים גיליון הערכות לקיץ תשפ"ג

לקראת הקיץ מצורף לכם את מחזור הזמנים של משרד החינוך, המאגד בתוכו ריענון הנחיות בנושאי ביטחון, בטיחות, שעת חירום, טיולים, וזהירות בדרכים .

בפתחן של פעילויות ותוכניות הקיץ (קייטנות, מחנות קיץ, ביה"ס של החופש הגדול), עלינו לתת את הדעת על ביצוע תדריכים, הכנות והכרת נהלים בכל תחומי הפעילות, תוך הקפדה על הנחיות הבטיחות ושימת דגש על חשיבות ההכנות כתנאי להצלחה, בכלל הפעילויות לאורך השנה, ובפעילויות הקיץ בפרט.