לוגו נשבעים לחיים

אתם אחראי הנסיעה לטיול? קראו את הגדרת התפקיד

אם אתם אחראי האוטובוס לטיול הקיני, לטיול פסח או לסתם יום כייף, מוטל עליכם תפקיד רציני ביותר… הקפידו למלא אותו במלוא הרצינות!