לוגו נשבעים לחיים

6. בידוד למי שקיבלו תשובה חיובית גבולית לקורונה

מי שנדגמו, מכל סיבה שהיא, וקיבלו תוצאת "חיובי-גבולי" מוגדרים כמקרים חשודים ונדרשים בכל מקרה להיות בבידוד לפחות עד קבלת תשובת בדיקה חוזרת.
ניתן יהיה לצאת מבידוד עם קבלת תוצאת בדיקה שלילית בבדיקה החוזרת, אלא אם נדרשים לבידוד מסיבה אחרת. אם הבדיקה החוזרת חיובית או גבולית שוב – הם יוגדרו כמקרים מאומתים.

הופעת תסמינים

מי שפיתחו תסמינים חשודים לקורונה תוך 14 יממות מחשיפה לחולה מאומת, גם אם היו ממוגנים, וגם אם לא חויבו או כבר שוחררו מבידוד עקב קיצור בידוד או כל סיבה אחרת, חייבים להיות בבידוד ולהיבדק לקורונה.
אין צורך להגיע למרפאת קופת החולים או לחדר מיון, אלא אם כן מדובר במקרה רפואי דחוף, ואז יש ליידע את הקופה או חדר המיון על הגעת חשוד לקורונה.

 

בידוד למי שקיבלו תשובה חיובית גבולית לקורונה