5. בידוד למלווה של מי שאינו יכול להיות בבידוד לבדו