לוגו נשבעים לחיים

3. בידוד למי שאינם חולים אך היו במגע הדוק עם חולה מאומת