לוגו נשבעים לחיים

עשרות ילדים הלכו לאיבוד במהלך טיול בנחל אוג

עשרות ילדים הלכו לאיבוד במהלך טיול בנחל אוג

פיזור חניכים במהלך טיול מהווה סכנה ממשית לשלומם!

כפי שמפורט בהנחיות היציאה לטיול, אופי ההליכה בטיול הוא לפי קבוצות, כך שמדריך מוביל ומדריך סוגר את הטור.

בראש – המוביל, המאבטח, ולאחר 50 חניכים מאבטח נוסף (ע"פ הנדרש בתאום הטיולים). 

בסוף מאה חניכים חובש מצויד היטב ואיתו מאסף הטור.

כל חצי שעה תתבצע הפסקת שתייה קצרה וספירת חניכים. 

כך נדע היכן חניכנו בכל רגע נתון בטיול ונשמור על בטיחותם.

ראו תזכורות ודגשים לקראת טיול וכן את ההנחיות המלאות בחוברת "נשבעים לחיים".