לוגו נשבעים לחיים

ילד נפצע בפעילות תנועתית בזמן ריצה על כביש משובש

בזמן פעילות תנועתית, רץ ילד בשעת חשיכה על כביש משובש, נפל ונפצע

אין לקיים פעילות תנועתית במקום מסוכן, בקרבת מפגע בטיחותי או בדרך משובשת!

כל ממלא תפקיד אחראי לבטיחות ולביטחון בכל מקום בו מתקיימת פעילות תנועתית.

יש לסגור מיד כל אזור שנראה שיש בו ליקוי בטיחות ולמנוע כל גישה אליו!

במקביל יש לדווח בביפר חירום ולרכז הממונה.

התנועה מבצעת ביקורות בטיחות ואף עושה מאמצים לגיוס משאבים לשם תיקון הליקויים וסילוק המפגעים.

לפני כל פעילות יש לבצע סקר סיכונים "כהרף עין".