לוגו נשבעים לחיים

תזכורות ודגשים לקראת טיולי השכבה הצעירה

בימים אלו של טיולי פסח של השכבה הצעירה והמתבגרת,
להלן מספר תזכורות ודגשים :
• יש לוודא שכלל ממלאי התפקידים מכירים יודעים את משימתם ויכולים לעמוד בה.
• תיק מפקד – יש להכיר אותו, ללמוד את ההנחיות והנהלים (הנחיות חוזר מנכ"ל והנחיות לפעילות בטופס תאום הטיולים).
• יש לתת שימת לב מוגברת בחציית כבישים ומעבר אזורים קשים (ישנן חציות כבישים רבות במהלך הטיולים).
• יש לבצע ניהול סיכונים בכל מקום ובכל שלב, להכין מסמך מקרים ותגובות , להתכונן למצבי חירום.
• יש לתדרך, להכין תדריכים ולבצע ספירה בכל מקום ובכל שינוי מצב
בחשש לכניסה לחושך, בכל בעיה,  יש להשאיר ביפר בהודעת חירום 33010 .
בהצלחה!