לוגו נשבעים לחיים

הובלת בלון גז

 יש להימנע מהובלת בלוני גז בפנים הרכב, יש לעשות זאת בעגלה. (מותר להוביל עד שני בלוני גז).
באם אין ברירה, יש להוביל בלון בתא המטען כאשר הוא קשור באמצעות רא'צט או חבל, בשני חלקי הבלון, העליון והתחתון, יש לוודא שבלון הגז תקני, כולל מגן פח מסביב לברז הבלון הנועד למנוע פתיחה, ולא כיסוי מכל סוג (מצורפת תמונה של בלון תקני).