לוגו נשבעים לחיים

שימוש בטלפון בזמן נהיגה

ההערכה היא שכחמישית מהתאונות נגרמת כתוצאה מהסחת דעת . הסחת דעת בנהיגה היא הפנייה  רצונית או בלתי רצונית  של תשומת לב ממשימת הנהיגה למחשבה, חפץ, פעילות, אירוע, או אדם, אשר גורמת לנהג שלא לזהות בזמן מידע חיוני לצורך השליטה ברכב.  הסחת דעת נגרמת מגורמים שונים בתוך הרכב (כגון נוסעים, רדיו, אכילה) או מחוץ לרכב (כמו שילוט חוצות).  מסמך זה מציג את הסכנה הכרוכה בשימוש בטלפון בזמן נהיגה, את קבוצות האוכלוסייה שנמצאות בסיכון ואת דרכי ההתערבות האפשריות להתמודדות עם התופעה.

שימוש בטלפון נייד מהווה גורם סיכון בנהיגה

שימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה נחקר רבות ונמצא כפוגם בביצועי נהיגה וכמעלה את הסיכוי למעורבות בתאונות דרכים.

מחקרים העלו שבזמן שיחה בטלפון הנייד הסיכוי להיות מעורב בתאונת דרכים הוא בערך פי 4 ,  המחקר גם הצביע על כך ששיחה בטלפון נייד פוגעת בביצועי נהיגה: היא מאריכה את זמן התגובה, מפחיתה את היכולת לגלות ולזהות אובייקטים בזמן (למרות שהמקור להסחה הוא קולי), מגדילה את מספר הסטיות מנתיב הנסיעה ופוגעת ביכולת לשמור מרחק מכלי רכב אחרים .

השימוש במסרונים פוגע גם הוא ביכולות נהיגה, וכנראה אף יותר מאשר השימוש בטלפון לשם שיחה. קיים רק מחקר מועט על השלכות שימוש במסרונים, אך המחקרים הקיימים מצביעים על כך שקבלת ובמיוחד שליחת הודעות טקסט פגעו בביצועי נהיגה .  כך, למשל, נמצא שבזמן שליחת הודעת טקסט נהגים הסירו את מבטם מהכביש למשך 40% מהזמן – פי ארבעה ממשך הזמן הרגיל בו נהגים אינם מסתכלים לכיוון הכביש. נמצא, כמו כן, שמספר הסטיות מהנתיב בזמן שליחת הודעת  SMSגדל ב‑ 28% בהשוואה למצב בו לא נשלח מסרון .

לדיבורית אין יתרון בטיחותי

מחקרים רבים מצביעים על כך שמידת הסחת הדעת שנגרמת בעת שיחה בטלפון עם דיבורית דומה למידת הסחת הדעת ללא דיבורית  .  ההסבר הוא שהסחת הדעת בעת שימוש בטלפון נובעת בעיקר מהקצאת קשב לשיחה ולא מעצם החזקת הטלפון ביד .  מכאן שעידוד השימוש בדיבורית אינו פותר את בעיית הסחת הדעת הנגרמת משימוש בטלפון בזמן נהיגה ועלול אפילו להזיק משום שיוצר תחושה מטעה ששיחה באופן זה בטוחה .

שימוש בטלפונים מהווה גורם סיכון לכלל הנהגים 

שימוש בטלפונים בזמן נהיגה מהווה גורם סיכון לכלל ציבור הנהגים.  בנהיגה שגרתית נהג מנוסה אינו זקוק, אמנם, לכל יכולת עיבוד המידע שלו לצורך ביצוע מטלת הנהיגה, אך הוא עשוי להיקלע לשינוי פתאומי בעומס מטלת הנהיגה (כמו במקרה של הולך רגל שמתפרץ לכביש או של רכב שעוצר בפתאומיות) בזמן שהוא עסוק בשיחה או בתפעול הטלפון

נהגים חדשים ונהגים מבוגרים נמצאים בסיכון מוגבר. מחקרים הצביעו על כך שנהגים חדשים התקשו יותר להתמודד עם הסחת דעת הנגרמת משימוש בטלפונים ניידים, שכן הם אינם מנוסים במיומנות נהיגה וזקוקים לכל יכולות עיבוד המידע שלהם.  נהגים מבוגרים (בגילאי 55+) התקשו יותר להתמודד עם עומס המשימות של נהיגה ושימוש בטלפון. המצב חמור במיוחד אצל הצעירים שכן לנהגים אלו ביטחון עצמי מופרז והם נוטים להשתמש בטלפון תוך כדי נהיגה יותר מכל קבוצה אחרת .