לוגו נשבעים לחיים

2. בידוד לבעלי תסמינים חשודים לקורונה

מי שסובלים מחום של 38 מעלות או יותר, חייבים להיות בבידוד ומומלץ מאד כי יפנו לביצוע בדיקת קורונה.
כמו כן, מי שחשים אחד או יותר מתסמיני קורונה האחרים, כגון שיעול, קושי בנשימה, או שינוי בחוש הריח או הטעם, מומלץ כי ייבדקו לקורונה או יתייעצו עם גורם מטפל בטרם ייחשפו לאנשים אחרים.

משך הבידוד

ניתן לצאת מבידוד עם קבלת תוצאת בדיקה שלילית לקורונה, אלא אם נדרשים לבידוד מסיבה אחרת.
אם לא בוצעה בדיקת קורונה, יש להישאר בבידוד עד להשלמת שתי יממות עם חום שאינו עולה על 37.5 ללא שימוש בתרופות להורדת חום.
אם תוצאת הבדיקה לקורונה חיובית, יש להמשיך לשהות בבידוד ולקבל הנחיות נוספות מקופת החולים או ממוקד קול הבריאות 5400*.

דיווח עצמי

מי ששוהים בבידוד עקב תסמינים החשודים לקורונה, ואין סיבה אחרת נוספת לבידוד, אינם נדרשים לדווח למשרד הבריאות על כניסתם לבידוד.

 

בידוד לבעלי תסמינים חשודים לקורונה