תדרוך למתחקר / מאשר פעילות

התדרוך מיועד לרכזים שהוסמכו לאשר באישור ראשון את הפעילות

התחקור יבוצע בהסתמך על הטופס האדום / ירוק

להורדת התדריך – לחץ כאן

דך הסבר – איך עושים תחקיר נכון

קישור למערכת אישור פעילות – הטופס האדום / ירוק