לוגו נשבעים לחיים

תדרוך לאחראי נסיעה באוטובוס

להורדת התדריך לחץ כאן

תדרוך לאחראי נסיעה באוטובוס / מיניבוס

את בדיקת האוטובוס יש לבצע בעזרת הטופס הכחול

 1. יש להגיע למוקד הפעילות / למבנה הפעילות חצי שעה לפני הגעת החניכים ולסרוק את אזור ההתכנסות וחניית האוטובוסים (תוך הקפדה על חפצים / רכבים חשודים ומפגעי תנועה ובטיחות).
 2. את החניכים יש לכנס בתוך החצר עד לשלב הגעת האוטובוס ואין לאפשר התקהלות גדולה מחוץ למבנה .

 

 1. עם הגעת האוטובוס יש לסרוק אותו מבפנים ומבחוץ עם הנהג, כולל תאי מטען. כמו כן, יש לוודא שציוד הבטיחות באוטובוס קיים ותקין: חגורות בטיחות בכל המושבים, מטף כיבוי אש, פטיש פריצה, שמיכת מילוט, ציוד עזרה ראשונה, אלונקה, טלפון סלולרי לנהג.

 

בדוק עם הנהג:

 • קיים אישור קצין בטיחות בתעבורה בתוקף (האישור מעיד כי האוטובוס מטופל היטב בתחומי הבטיחות)
 • האוטובוס בן 10 לכל היותר
 • הנהג הוא בעל היתר להסעת תלמידים

 

 1. יש להקפיד שהנהג מצוי ליד תאי העמסה בזמן העמסה ומקפיד על פתיחת תא אחד בלבד כל פעם.
 2. החניכים יעלו לאוטובוס רק מהדלת הקדמית בקבוצות מסודרות כשמדריך משגיח על העולים ומבצע בדיקת נוכחות תוך כדי.

 

 1. המאבטח הראשון שיתייצב בנקודת היציאה ישמש כפטרול באזור ההתכנסות והחנייה ואליו יצטרפו המאבטחים הבאים בגבולות גזרה ברורים, כולם מחוץ למבנה באזור האוטובוס והם האחרונים שעולים לאוטובוס כשאחד מוצב בדלת קדמית והשני בדלת אחורית (במידה והנסיעה פטורה מחובת נוכחות מאבטח חמוש יבצעו את משימותיו המלווים והמדריכים).

 

 1. חובשים – באם יש חובשים יחולקו בסמוך למאבטחים ויעזרו להם ככל האפשר.

 

 1. יש לתלות שלט על שמשת האוטובוס, כמו כן את מספר האוטובוס בצג הדיגיטאלי של האוטובוס.
 2. יש לתאם מראש את ציר הנסיעה עם הנהג.
 3. יש לרשום את כל החניכים והמדריכים ברשימה שמית מסודרת – "טופס ורוד" – הכוללת: שם, טלפון, כתובת, בעיות רפואיות (אם יש)
 4. יש לוודא במהלך האיסוף שכל החניכים המדריכים והצוות המלווה – מאבטחים / מע"רים / חובשים עלו בנקודות שנקבעו מראש.
 5. בסיום האיסוף יש לספור את החניכים והמדריכים ולוודא שכולם יושבים במקומות.

 

הצוות הבוגר באוטובוס יתיישב על פי הפרוט הבא:

 • מדריך בוגר ישב בקדמת האוטובוס ליד הנהג ומאבטח לידו.
 • מדריך בוגר נוסף ישב ליד הדלת האחורית.
 • באם יש חובש או מע"ר הוא ישב ליד הדלת האחורית.

 

 1. בסיום האיסוף יש להעביר הודעה למרכז/ת המפעל ובו לציין שם האחראי, מספר נוסעים ומספר האוטובוס.
 2. יש להימנע מעצירות בדרך, במידה ויש צורך דחוף לשירותים יש לבצע זאת במקום שאין בו סיכון לחניכים ותאי השירותים בו מרובים ונקיים. ראשון ירד מהאוטובוס המאבטח וכמו כן יש לתאם את העצירה עם מרכז המפעל. בזמן העצירה יש להשאיר מדריך על האוטובוס שישגיח ויבדוק שזר לא נכנס אליו. בסיום העצירה יש לערוך ספירה ולוודא שכולם נמצאים על האוטובוס (כולל מדריכים).
 3. בהגיעך לנקודת הכינוס בתחילת הפעילות עליך להגיש את הרשימות השמיות למרכזי הפעילות ולוודא שהרשימות אכן מובנות והכל ברור. במידה והיו אירועים חריגים (ריב, תקלה באוטובוס, נזק, בעיות עם חניכים) במהלך הנסיעה יש לדווח עליהם.
 4. יש לוודא מתן תדרוך לפני הורדת החניכים לתחילת המסלול /הפעילות – מועבר ע"י מרכזי הפעילות.
 5. לאחר התדרוך ועל פי הנחיות מרכזי הפעילות יש להוריד את החניכים, ולהוציא את כל הציוד.
 6. לאחר שהאוטובוס ריק עליך לבצע סריקה ולוודא שלא נשכח כלום באוטובוס.