לוגו נשבעים לחיים

בקרה לפני פעילות חוץ בתחום היישוב

שאלון לפני יציאה לפעילות חוץ במתחם הישוב - קומונר למדצ

שלב 1 מתוך 2

 • פעילות ישובית חוץ קינית

   

  חוזר למש"צים, למד"צים

  ולכל "מפעילי" השכבה הצעירה

   

  למש"צים, למד"צים ולכל "מפעילי" השכבה הצעירה בתנועה

   

  אחד מרכיבי הפעילות החשובים , החווייתיים והמהנים בתנועה הינה – "פעילות החוץ" .
  בחוזר זה ננסה לתדרך אתכם ולהציע לכם דרך עבודה בנושא הפעילות החוץ קינית.
  נתדרך , נזהיר ונמליץ, אך יהיה חבל אם "תיבהלו" ותימנעו מלקיים פעילות חשובה זאת.

   

  העקרונות המרכזיים של פעילויות אלו הם שניים:

  1. פעילות חינוכית בדגש לחוויה חיובית ומשמעותית.
  2. השקעה בלתי מוגבלת בהגנה על שלום המשתתפים באירוע.

   

  איך בונים פעילות חוץ?

   

  התכנון המקדים:

  • תכננו את הפעילות מראש ולא ברגע האחרון!
  • יש לקיים סיור מוקדם באזור הפעילות ולהכירו היטב.
  • עליכם לבנות לוח זמנים מציאותי, תוכנית מעניינת וחינוכית (ראה רעיונות).
  • חל איסור על הפחדות, השבעות, התעללות, פגיעה בכבוד וכו'.
  • מד"צ רשאי לקיים פעילות רק בתחום הישוב בסמוך לקן.
  • יש להקפיד שאזור הפעילות מרוחק מכבישים, מסכנות ופגעי שטח אפשריים (מחצבה, בורות , אתרי בניה וכו').
  • ארגנו ציוד מתאים (קרשים, תיק עזרה ראשונה, פנס וכו').
  • אשרו את תוכניתכם עם מרכז הקן על גבי הטופס "קומונר מתחקר מד"צ".
  • עליך לעדכן את הורי החניכים לגבי פעילות מיוחדת – שעת חזרה הביתה , טלפונים וכו'.
  • במידה והנך מדריך לבד, דאג לצרף אליך מדריך נוסף (מלווה) אחראי שיוכל לסייע לך.

   

   

  התדרוך לקראת:

  • בפעולה, לפני פעילות החוץ, תדרכו את החניכים לקראת , תציינו שעת חזרה ,בקשו מהם להביא ציוד מיוחד – נעלים , כובע, בקבוק מים וכו'. באירוע מורכב, שכפלו להם דף המסביר את הפעילות וההתארגנות לקראתה.
  • לפני היציאה לפעילות החוץ יש לפקוד את החניכים ולתדרך אותם – התנהגות, משמעת, מפגעים, חציית כבישים, התנהגות באובדן דרך וכו'.
  • יש להכין רשימה שמית (אל תשכחו את עצמכם ואת מדריכי העזר).
  • במידה ומצטרפים אליך מלווים יש לדאוג שהם יהיו שותפים בתדרוך לחניכים, יכירו את הפעילות, הוראות הביטחון והבטיחות הנוגעות לה ואת הגדרת תפקידם.
   

  מד"צ , מש"צ לידיעתכם –

  הפעילויות המופיעות בחוזר זה, שאתם מורשים לרכז, מחייבות מספר תנאים כגון:

  "תחקור" על ידי מדריך בוגר – קומונר.

  עמידה בהנחיות שבחוזר זה וכו'.

  הפעילויות מוגבלות לתחום הישוב בלבד!

  פעילות מחוץ לישוב  הינה על פי נוהל תיאום טיולים שמופיע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך והיא

  מחייבת   מרכז בוגר, מילוי "טופס אדום" ועוד.

   

  כאמור, הפעלת פעילות כגון זאת אינה בסמכותך!

   

  ביטחון ובטיחות:

  • דע מראש כיצד להזעיק עזרה , סלולארי, טלפון ציבורי וכו'.
  • דע את מי להזעיק – קומונרים, מד"א , מכבי אש וכו'.
  • חציית כביש – כינוס הקבוצה, תדרוכה, בדיקת כביש פנוי וידוי נוסף וחציה במעבר חציה - חצייה בכביש עם אי תנועה, תתקיים בשני שלבים יש לחסום התפרצות של חניך לכביש.
  • הדלקת אש:
  • יש לדאוג שהדלקת האש תתבצע במרחק של 10 מטר מהחניכים.
  • יש לדאוג למים לכיבוי האש.
  • באירוע בו יש כתובת אש – יש להצטייד במטף "ובשכמיית מילוט" (אירוע שכזה מחייב נוכחות מדריך בוגר).
  • יש איסור על הדלקת אש בעזרת חומרים נפיצים ובנזין.
  • יש למנות אדם שתפקידו להדליק את האש ולכבותה (מד"צ ומעלה).

   

   

   

  • התגנבות יחידים:
  • יש להכיר ולסרוק ביסודיות את הדרך בה עומדים החניכים ללכת ולוודא שאין בה סכנות בטיחותיות.
  • יש לדאוג שחניכים מפוחדים ילוו על ידי בוגר/מד"צ.
  • יש להצטייד בתיק עזרה ראשונה, פנס, כלי מים (5 ליטר לחניך) , טלפון נייד, רשימת טלפונים ניידים וטלפונים חשובים.
  • אין לטפס על עצים, אין להקים מתקני מחנאות לשם טיפוס.
  • אין לקיים א"ש לילה, זחילות וכו' על דרך מעבר רכב.
  • לינה בקן:

  לינה בקן או בסמוך לו דורשת נוכחות מדריך בוגר ועמידה בנהלי אבטחה.

  מספר רעיונות לסוגי פעילות חוץ:

  • מחפשים את המטמון – כתבי חידה.
  • סימני דרך.
  • 2 דגלים.
  • בניית מחנון – אוהלי סיירים , מאהל, מחנה, תורן וכו'.
  • בישול שטח – טבון, בישולים על מדורה, וכו'.
  • א"ש לילה – קומזיץ, סיפורים וצ'יזבטים.
  • כדורסל/כדורגל , משחקי כדור וספורט.
  • "אימוני שדה ליליים" – (תנועה, גוון, ברק, צל, תוואי , לוואי – תגבצ"צת, פול , זחל, צפה – פזצ"תה).
  • תצפית כוכבים.
  • פיקניק.
  • השבעה.


  כל רעיון חדש יתקבל בברכה, בתנאי שהוא עומד בתנאים ובהנחיות שצוינו

   

  הנחיות למטייל בתחום היישוב:

  • מוביל הטיול יהיה אדם המכיר את השטח ומסוגל להוביל אותו.
  • יש לדאוג לכמות מספקת של מי שתייה. אין לשתות ממקורות מים בשטח (בארות, בורות וכו').
  • שטח מגודר ומסומן במשולשים אדומים או בשלטי אזהרה צהובים עם כתובת "זהירות מוקשים" הוא שטח ממוקש, הכניסה לשטח זה אסורה בהחלט. ככלל אין להיכנס לשטחים מגודרים.

   

   

  • אין לגעת בחומרי נפץ, תחמושת וחפצים חשודים. עליך להרחיק את המטיילים מחפצים אלו ולהודיע על הימצאותם לתחנת המשטרה הקרובה.
  • היזהרו משיטפונות בנחלים בעונות הגשמים. אין לחצות נחלים גואים ברכב או ברגל.
  • יש להיזהר מהבערת אש בשדות, מפגיעה בעתיקות או בפרחי בר מוגנים.
  • יש להתייחס בכבוד לתושבים ולהימנע מפגיעה ברכושם.
  • הרחצה במקווי מים טבעיים אסורה בהחלט. רחצה בחופי ים תעשה ביום, בחוף מוכרז ובהשגחת מציל.
  • אסור ללון ללא רישיון "טופס אפור" מהלשכה לתיאום טיולים.
  • אין לנוע בלילה מחוץ לתחום היישוב ללא אישור מיוחד.
  • במידה והמטיילים נתקלו בבעיות ביטחוניות או בטיחותיות חמורות, יש לדווח מיד ליחידה הצבאית או לתחנת המשטרה הקרובה ביותר ולביפר מנוי 33010, בטלפון: 03-6106666.

   

  הנחיות לקיום פעילות בטוחה בקן ובחצר הקן

   

  קיים פעולה "בטוחה" בחדר –

  • "פעולת כיסאות" – רק עם כיסאות תקינים.
  • אין לעלות על כיסא יותר מחניך אחד.
  • אין לעלות על שולחנות.
  • באם הנך מבצע פעולה עם נרות ודא שהמקום מאוורר וישנם בקן אמצעי כיבוי. בסוף הפעילות וודא כיבוי הלהבות.
  • ודא שחצר הקן בטוחה – אין בורות, בזנטים בולטים, שלוליות מים וכו'.
  • באם הנך מקיים פעולה במגרש כדורסל של הקן, וודא שהרצפה ללא מפגעים וישנה תאורה במגרש (אם הפעילות בלילה).

   

  קומונר מתחקר:

 • MM סלאש DD סלאש YYYY