לוגו נשבעים לחיים

הנחיות לאישור חברות אבטחת טיולים חדשה

  • אישור משרד המשפטים ( רישיון משרד לשרותיי שמירה / תאגיד שרותי שמירה )
  • אישור משרד לביטחון פנים – האגף לרישוי כלי ירייה ( רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה )
  • פוליסת ביטוח – ביטוח צד ג' , ביטוח אחריות מקצועית
  • רישיון לניהול עסק –20 מעל כ"י (כלי נשק ותחמושת מקום לאחסנתם )
  • תעודת עוסק מורשה / רשם החברות
  • אישור משרד הכלכלה ( רישיון קבלן שירות בתחום השמירה והאבטחה )
  • אישור העדר עבירות מין למאבטחים – רשימה או מסמך חתום ע"י היועץ המשפטי של החברה
  • כלל המאבטחים יחזיקו בתעודת מאבטח טיולים

 

  • את המסמכים הנ"ל יש להעביר למחלקת מפעלים – מרחב חיים על מנת לקבל אישור לפתיחת ספק חדש בתחום אבטחת הטיולים

להורדה – לחץ כאן