רשימת המבדק למבנה תנועות נוער בית ספר / גן ילדים / פנימיה – סקר בטיחות שנתי