פורמט תחקיר – אירוע חירום / תאונה או אירוע "כמעט ונפגע"