עדכון פרטי בידוד

לצורך עדכון פרטי בידוד שדווח, יש למלא שוב את טופס דיווח בידוד. העדכון צריך להיות באותו סוג טופס שבו דווח הבידוד מלכתחילה.