סקר בטיחות "כהרף עין"

סקר בטיחות "כהרף עין"
רשימת מבדק מהירה לבדיקה יום יומית של מקום הפעילות {מבנה וחצר}

החצר:
לך בחצר הקף את המבנה וחפש:

• מטען,חפץ חשוד .
• זכוכיות שבורות,בקבוקים מנופצים,
• ברזלים,מוטות בולטים,מסמרים,גדר כפופה מסוכנת,שער תקין.
• שינוי גובה,בורות,מקום נפילה.
• בלון גז,מיכלי חומר מסוכן,
• מקומות החלקה , בוץ,שמן.

פנים המבנה:
עכשיו נעבור בכל החדרים והמקומות במבנה ונחפש:

• בעיות באביזרי החשמל , שקע שבור,ארון החשמל פתוח ,נורות פלורוסנטים נמוכים/נפולים.
• חלונות שבורים {סכנת היחתכות}, סורג עקום ,סכנת השתפדות.
• ריהוט שבור,סכנת נפילה .
• דלתות מסוכנות ,נפילה, קטיעת אצבעות.
• דליפה,מים זורמים,סכנת החלקה.
• ציוד כיבוי קיים .
• באלגן,לכלוך,ריהוט פזור,מזון זרוק, תברואה לקויה.

זהו הבדיקה הסתיימה, אם לא התגלו ליקויים המבנה תקין, אשר לחניכך כניסה , החל יום פעילות מוצלח!

• הקפד לשריין לבדיקה כ 12 דקות , דאג להגיע לפני זמן תחילת הפעילות.
גילית מפגע,ליקוי?
• אם ניתן ללא סיכון , טפל בליקוי,סלק אותו.
• לא ניתן ? דאג למנוע מחניכים ומדריכים להתקרב לסכנה {סגור את החדר,קשור חבל למניעת הגישה}
• אם מדובר בבעיה גדולה אין ברירה צריך לבטל יום פעילות,דווח ותאם את הסגירה עם הרכז שממונה עליך , העבר במקביל הודעה לביפר 33001, תאר את הבעיה, דווח "ביטלתי יום פעילות! המבנה מסוכן" השאר שם וטלפון,מקום המבנה.
• תוכל לצאת כמובן עם חניכיך לפעילות חוץ, פעילות בישוב, פעילות בבית החניכים.