לוגו נשבעים לחיים

נוהל עדכון הורים לחניכים שנזקקים לטיפול רפואי

 

הנוהל מחייב את כלל צוותי המרפאה במחנות, בסמינרים, בטיולים ובקייטנות

הנוהל מחייב גם את הצוותים השכירים המלווים את פעילות התנועה.

 

הודעה טלפונית דחופה תבוצע להורה {שזמין לשיחה} מיד בהתרחשות המקרים הבאים:

 • החניך בסכנת חיים ממשית.
 • החניך ללא הכרה.
 • פגיעת גב/ראש, נפילה מגובה רב.
 • תאונת דרכים עם נפגעים.
 • החניך צפוי להזדקק לטיפול כירורגי משמעותי.
 • במקרה של פינוי דחוף לבית חולים.

 

במקרים אלו יוזמנו ההורים לבית החולים ותינתן להם במקרה הצורך עזרה בהגעה.

את הדווח יבצע: הרופא / אחראי המרפאה / חובש בכיר,  לאחר עדכון רכז המפעל, ובתאום עם אחראי/ת ההורים באירוע.

 

הודעה טלפונית רגילה תבוצע להורה {שזמין לשיחה הטלפונית / לא בשעות הלילה} במקרים אלו:

 • חשש לשבר ופינוי לצורך צילום רנטגן.
 • התקף אסטמה.
 • פציעה קלה.

במקרים הבאים תתבצע שיחה להורים במידת הצורך, להשלמת מידע רפואי וסיוע בטיפול:

 • חשש לאלרגיה לתרופות {החניך או ההורים דווחו}.
 • החניך בוכה, היסטרי, מסרב לטיפול רפואי.
 • הורה שביקש לעדכן אותו.
 • החניך חולה במחלה קבועה ומתמשכת ויש צורך במידע נוסף לצורך הטיפול בו.
 • במרפאה ללא רופא – במידה ומעוניינים לתת לחניך תרופה שאיננה במרשם רופא.

 

הודעה טלפונית שלאחר טיפול תימסר להורים במקרים אלו:

 • פינוי לצורך חוות דעת רפואית נוספת.
 • האירוע התרחש באמצע הלילה ולא הייתה דחיפות בדווח.
 • אי זמינות בטלפון.
 • לאחר קבלת עירוי מסיבת התייבשות (לחניך בשכבה הצעירה ינתן דיווח להורים לפני הטיפול).
 • לאחר קבלת טיפול בגין עקיצת דבורה / חרק אחר עקב תגובת רגישות חריפה.

 

לא תימסר הודעה להורים :

 • על ביקורים רגילים במרפאה (ובכללם עקב עקיצת חרק ללא תגובת רגישות).
 • טיפולים לא דחופים ולא חמורים.
 • שיקול דעת הרופא.

 

ככלל יש להשתדל שהחניך הוא שיתקשר להורים תוך הסתייעות בטלפון של המרפאה כך, תגרם פחות דאגה והתרגשות למקבלי השיחה!