מתקנים מתנפחים

 

לפני פעילות הכוללת שימוש במתקנים מתנפחים יש לעיין ולפעול על פי הנחיות חוזר מנכ"ל פעילויות חוץ

נוהל מתקנים מתנפחים – מעודכן מרץ 2018