לוגו נשבעים לחיים

משך הבידוד ואפשרות קיצור תקופת הבידוד

בידוד רגיל נספר החל מרגע המגע האחרון עם חולה מאומת או הכניסה לישראל (בהתאם להנחיות השונות בכל מקרה) ונמשך 13 יממות מלאות + השעות שנותרו עד 24:00 ביום ה-14 (ללא קשר לשעה בה החל הבידוד).

קיצור בידוד

השוהים בבידוד יוכלו לקצר את משך הבידוד לסיים אותו לאחר 9 יממות מלאות + השעות שנותרו עד 24:00 ביום ה-10 למגע עם חולה מאומת או כניסה לישראל.

כדי שניתן יהיה לקצר את תקופת הבידוד צריכים להתקיים כל התנאים הבאים:

 1. דיווח על כניסה לבידוד בטופס מקוון או במוקד קול הבריאות בטלפון 5400*.
 2. ביצוע בדיקה ראשונה לקורונה מוקדם ככל האפשר לאחר הכניסה לבידוד.
 3. קבלת תשובה שלילית לבדיקה הראשונה.
 4. המתנה לפחות 24 שעות לפני ביצוע בדיקה שניה לקורונה.
 5. ביצוע בדיקה שנייה לקורונה החל מהיום ה-9 לאחר המגע האחרון עם חולה מאומת או מיום הכניסה לישראל (הספירה היא יום החשיפה + 8 ימים).
 6. קבלת תוצאות שתי הבדיקות יהיו שליליות.
 7. קבלת אישור ממשרד הבריאות באמצעות מסרון (SMS) או הודעה קולית לקיצור הבידוד.

דוגמה לחישוב מועדי בדיקות ויציאה מבידוד

מי שהמגע ההדוק האחרון שלה עם חולה מאומת היה בתאריך 1.11.2020 בשעה 14:00:

 • דיווחה על כניסה לבידוד באתר משרד הבריאות עם כניסתה לבידוד.
 • ביצעה את הבדיקה הראשונה לקורונה הכי מוקדם שיכלה לאחר כניסתה לבידוד.
 • קיבלה תשובה שלילית לבדיקה הראשונה.
 • המתינה לפחות 24 שעות מהבדיקה הראשונה וביצעה את הבדיקה השנייה לקורונה החל מתאריך 9.11.2020.
 • תוכל לצאת מבידוד בתאריך 10.11.2020 בשעה 24:00 (במקום בתאריך 14.11.2020 בשעה 24:00), אם:
  • גם תוצאת הבדיקה השניה שלילית לקורונה.
  • קיבלה מסרון (SMS) ממשרד הבריאות המאשר את קיצור הבידוד.

למען הסר ספק, יש להשלים את תקופת הבידוד הנדרשת, גם אם התקבלה תשובת בדיקה שלילית לקורונה.

קיצור בידוד לצוות רפואי

קיצור בידוד לסגלי רפואה יתבצע דרך המוסד הרפואי, בהתאם להנחיות משרד הבריאות ונהלי הדיווח הנדרשים.

 

מתחמים לביצוע בדיקות קורונה
ניתן את הבדיקות הנדרשות לשם קיצור הבידוד ניתן לבצע ללא הפניה במתחמי הבדיקות של פיקוד העורף, או בתיאום דרך מוקד קופת החולים (חסרי ביטוח רפואי בלבד – יש לפנות למוקד קול הבריאות בטלפון 5400*).

קבלת אישור ויציאה מבידוד

 • אישור קיצור בידוד ישלח על ידי משרד הבריאות באמצעות מסרון (SMS) או הודעה קולית.
 • לאחר קבלת האישור ניתן לצאת מהבידוד לאחר 9 יממות מלאות + השעות שנותרו עד 24:00 מהמגע האחרון עם חולה מאומת או מיום הכניסה לישראל.
 • אם ישנה סיבה אחרת לבידוד (למשל קבלת מסרון איכון על חקירה אפידמיולוגית דיגיטלית), יש להישאר בבידוד ולהתייעץ עם מוקד קול הבריאות 5400*.
 • מי שמלווים אדם הנדרש לבידוד יוכלו לסיים את תקופת הבידוד יחד עם האדם אותו הם מלווים, אם אושר לו קיצור בידוד