לוגו נשבעים לחיים

מי לא צריך בידוד

  • מי שביצעו בדיקת סיקור (בדיקה שנלקחה מסיבה שאינה תסמינים או מגע הדוק עם חולה, כמו למשל לפני פרוצדורה רפואית או לפני טיסה), ואין סיבה אחרת לבידוד, אינם נדרשים להיות בבידוד. אם תוצאת הבדיקה תהיה חיובית, הם יוגדרו כחולים מאומתים ויפעלו על פי הנהלים.
  • אנשי צוות רפואי אשר התמגנו כנדרש וטיפלו בחולים שבדיעבד הסתבר שהם חולי קורונה, אינם נדרשים להיות בבידוד לאחר חקירה אפידמיולוגית, בתנאי שהגורם המוסמך במוסד הרפואי הכריז כי אינם נדרשים לבידוד.
  • בני בית של נדרשים לבידוד ("מגע של מגע") אינם נדרשים להיות בבידוד אם אינם באים כלל במגע עם בני ביתם המבודדים.
  • מחלימים שבאו במגע עם חולה מאומת או חזרו מחו"ל, אינם נדרשים להיות בבידוד. יש לשים לב, שאם מתפתחים תסמינים, גם מחלימים נדרשים להתייעץ עם מוקד קופת החולים ולפעול לפי הנחיות רפואיות.
  • המגיעים ממדינה "ירוקה" – מי שהגיעו ממדינה שמוגדרת "ירוקה" (פירוט באתר תעופה בזמן קורונה) ולא שהו כלל במדינה שמוגדרת "אדומה", אינם נדרשים להיות בבידוד עם חזרתם.
  • מי שקיבלו 2 מנות חיסון נגד קורונה וחלף שבוע מיום קבלת המנה השניה (לא כולל יום החיסון).

כל העומדים בדרישות אלו אינם נדרשים להיכנס לבידוד, בתנאי שאין להם תסמינים חשודים לקורונה (חום, שיעול, קשיים או קוצר נשימה, אובדן או שינוי בחוש הריח או הטעם) ואין סיבה אחרת שדורשת את כניסתם לבידוד.

מי שפיתחו תסמינים חשודים לקורונה תוך 14 יממות מחשיפה לחולה מאומת, גם אם היו ממוגנים, וגם אם לא חויבו או כבר שוחררו מבידוד, חייבים להיות בבידוד ולהיבדק לקורונה.

 

לא חייבים בבידוד