לוגו נשבעים לחיים

כלבי גז / גנרטורים

מצורפות הנחיות חוזר מנכ"ל לשימוש בכלבי גז ובגנרטורים

שימו לב !

ציוד גז נייד ( כלבי גז ) מחויב בבדיקה ע"י טכנאי גז מוסמך כל חצי שנה – יש לקבל אישור בכתב על ביצוע בדיקה ואישור הציוד.

גנרטור מחויב בבדיקה שנתית ע"י חברה מוסמכת לטיפול בגנרטורים ובנוסף באישור חשמלאי מוסמך , כמו כן מפעיל גנרטור יהיה בוגר/קומונר שקיבל הדרכה מחשמלאי מוסמך – יש לקבל אישור בכתב על ביצוע בדיקה ואישור הציוד ולתעד את ביצוע ההדרכה בכתב

 

הנחיות שימוש בגנרטורים

הנחיות שימוש בכלבי גז