לוגו נשבעים לחיים

טופס מבדק בטיחות במבנה – חודשי לרכז

רכז/ת שלום, מובא לכם בזאת טופס מבדק לקיום סקר בטיחות לרכז המחוז או לרכז הקן. טופס זה הינו כלי עזר עבורך לביצוע סקר הבטיחות במבנה פעילות על בסיס רשימת מבדק למבנה תנועת נוער של משרד החינוך. באחריותך לבצע סקר זה בכל חודש וזאת על מנת לזהות מפגעים וסכנות שנוצרו מהפעילות הסדירה ולהבטיח כי מבנה הפעילות בטוח עוד טרם עריכת סקר הבטיחות השנתי ע"י עורך מבדקי הבטיחות. תנועתו משקיעה מאמץ ומשאבים רבים על מנת להבטיח את בטיחותם ושלומם של הרכזים, המדריכים והחניכים במבנה ובפעילות, סקר זה הינו מסד משמעותי ביכולתו לממש אחריותנו בתחום הבטחת הבטיחות במבנה ובסביבת הפעילות ויש למלאו ברצינות ודאגה. בברכת שנה טובה ובטוחה, מרחב חיים.

1. חצר המבנה

חל איסור על חניית רכבים במתחם הפעילות!

1.1 החצר נקייה ופנויה ממפגעי בטיחות? פסולת העלולה לסכן את השוהים בחצר, בזנטים בולטים, חוטי תיל, ברזלים, ערימת סנדות, עמודים חלודים? מתקני ספורט ושעשועים מסוכנים? גדר נמוכה/הרוסה, ענפים/עצים בולטים?

כן/לא

1.2 האם יש בחצר הפרשי גובה העולים על 40 ס"מ? בורות מסוכנים? תאי ביקורת של ביוב הבולטים מעל לפני הקרקע? צינורות? מוני מים או ברזים?

כן/לא

1.3 האם מותקן בחצר כלוב נעול לאיחסון בלוני גז? האם יש שרשרת ומנעול?

כן/לא

1.4 ביציאה מהחצר לכיוון הכביש, האם קיים שער או מעקה הפרדה המונע ריצה של החניכים לכביש? על מעקה ההפרדה להיות לפחות 10 מ' אורך ובגובה של 1 מ'.

כן/לא

1.5 האם הקן מוקף גדר? האם הגדר יציבה ותקינה? סורגי הגדר צריכים להיות אנכיים במרווחים של לא יותר מ - 10 ס"מ בין סורג לסורג בחוזק הדרוש למניעת כיפופם. בגדר רשת גודל המשבצות יהיה 3-4 ס"מ כדי למנוע טיפוס.

כן/לא

1.6 האם יש בעיות עם השכנים בקרבת המבנה?

כן/לא

1.7 האם יש ברזים דולפים בחצר שמהווים מפגע? שלוליות?

כן/לא

1.8 האם בשטח המבנה יש גג או מקום מוגבה אחר שניתן לטפס עליו ואינו מוגן ע"י מעקה למניעת נפילה?

כן/לא

2. פנים המבנה

2.1 האם המדרגות שלמות? האם קיים פס מחוספס המונע החלקה?

כן/לא

2.2 האם קיים מעקה למדרגות בגובה 1.3 מ' לפחות? האם המעקה יציב?

כן/לא

2.3 האם ישנו שלט יציאה מואר או פולט אור בכל אחת מהיציאות במבנה?

כן/לא

2.4 האם יש במבנה רצפות שקועות?

כן/לא

2.5 האם גובה החלונות הוא לפחות 1.5 מ'?

כן/לא

2.6 האם קיימים סורגים על חלונות המבנה?

כן/לא

2.7 האם הרווח בין שלבי הסורגים קטן מ - 10 ס"מ?

כן/לא

2.8 האם החלונות שלמים?

כן/לא

2.9 האם יש מגן צירים למניעת קטיעת אצבעות על כל דלתות המבנה?

כן/לא

2.10 האם מותקן התקן להאטת הפתיחה והסגירה על כל הדלתות? גלגל האטה, מחזיר שמן...

כן/לא

2.11 האם קיים במבנה ריהוט שבור? מסוכן? דליק?

כן/לא

2.12 האם באזור המבנה או בתוכו קיימת סכנת החלקה?

כן/לא

2.13 האם יש שירותים במבנה? יש מספיק ברזים? תקין?

כן/לא

2.14 האם יש מקלט בקן או בסביבתו?

כן/לא

2.15 האם דרכי הגישה אל הכניסות למקלט ואל היציאות ממנו פנויות? כולל יציאת החירום מהמקלט!

כן/לא

2.16 האם קיימת תאורת חירום במקלט?

כן/לא

2.17 האם את/ה מזהה התפוררות או כל פגם אחר בתקרת המבנה?

כן/לא

2.18 האם באולם/חדר ששטחו מעל 100 מ"ר, או שמכנס יחד יותר מ - 60 ילדים יש שתי דלתות?

כן/לא

3. מערכות החשמל

3.1 האם המפסקים והשקעים בקירות מותקנים בגובה של 1.80 מ' מהריצפה?

כן/לא

3.2 האם מערכת החשמל במבנה מוגנת על ידי ממסר פחת? בצע לחיצת בדיקה!

כן/לא

3.3 האם יש שקעים חשופים במבנה?

כן/לא

3.4 האם ציוד החשמל תקין? בצע בדיקה ויזואלית, האם התקעים תקינים? האם ישנם מאווררים ללא כיסוי רשת...?

כן/לא

3.5 האם כל גופי התאורה והמנורות מקובעים היטב?

כן/לא

4. כיבוי אש/עזרה ראשונה

4.1 כמה מטפי כיבוי יש במבנה? מלאים? האם מותקנים במקומות נגישים? ציין את תאריך בדיקתם!

כן/לא

4.2 האם יש במבנה גלגלון לכיבוי אש? האם הוא תקין?

כן/לא

4.3 האם יש ברז כיבוי בקוטר "2 ?

כן/לא

4.4 האם קיים במבנה תיק עזרה ראשונה מרוענן ומלא ע"פ התקן?

כן/לא

5. מחסני ציוד

5.1 האם יש מחסן ציוד במבנה? האם הוא נעול בנפרד?

כן/לא

5.2 האם המחסן מאורגן ומסודר ולא מסכן את המשתמשים בו?

כן/לא

5.3 האם חומרים מסוכנים שמורים סגורים באריזתם המקורית ונעולים? (חומרי ניקוי, טרפנטין, צבע וכו')

כן/לא

DD סלאש MM סלאש YYYY