לוגו נשבעים לחיים

טופס הצהרת בטיחות

אני ______________ ת"ז ______________ , אשר משמש כמדריך ומרכז בתנועה, מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

تعهد بالمحافظة على إجراءات السلامة

أنا ————– حامل هوية رقم______________،والذي أعمل مرشدا ومركّزا للأنشطة في الحركة، أصرح، وأقر، وأتعهد بما يلي:

 1. הוצגו בפני חוזרי מנכ"ל משרד החינוך , פרסומי "פורום הלקחים" של התנועה באתר חריש לחיים https://mhaim.co.il  ומאתר משרד החינוך: www.education.gov.il  הכוללים הנחיות ונהלים בנושאי בטחון, בטיחות חרום ותברואה, בקשר לפעילויות השונות של התנועה

  لقد عُرضت أمامي منشورات مدير عام وزارة التربية (من الملف الأحمر) وإعلانات "منتدى أخذ العبر" الخاص بالحركة على الموقع الإلكتروني: https://mhaim.co.il وكذلك على موقع وزارة التربية: www.education.gov.il والتي تشتمل على إرشادات وتوجيهات تتعلق بالأمن، والسلامة في أوقات الطوارئ والوقاية الصحية فيما يخص الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الحركة.

 2. קישור לחוברת  "נשבעים לחיים", נמצא באתר חריש לחיים החוברת מרכזת את הנהלים וההנחיות בקשר לכללי הביטחון, הבטיחות והתברואה בפעילויות השונות בתנועה, והנני מתחייב לקרוא את החוברת בעיון וללמוד את הנהלים וההנחיות.

  لقد استلمت الكتيّب الذي يحمل عنوان "نُقسم للحياة" والذي يوجز التعليمات والتوجيهات المتعلقة بقوانين الأمن، والسلامة، والوقاية الصحية أثناء الأنشطة المختلفة التي تقوم بها حركة الشبيبة. وإنني أتعهّد بأن أقرأ الكتيب بتمعن، وأن أدرس التعليمات والتوجيهات.

 3. הנני מתחייב, כי לפני כל פעילות בה אשתתף, לקרוא וללמוד את הפרקים הרלוונטיים מתוך חוזרי המנכ"ל, וכן את העדכונים והחידושים שיוצאו מעת לעת ויופיעו במסגרת חוזרי המנכ"ל והחוברת הנ"ל, ו/או כל חומר נוסף כפי שיפורסם ע"י התנועה, מעת לעת.

  إنني أتعهد بأن أقرأ وأدرس منشورات المدير العام بحثا عن البنود المتعلقة بكل نشاط أشارك فيه قبل المشاركة في أي نشاط، وكذلك آخر التحديثات والمستجدات التي تظهر بين الحين والآخر في نطاق منشورات المدير العام وفي الكتيب المذكور، أو أية مواد إضافية تنشرها الحركة بين الحين والآخر.

 4. הנני מתחייב למלא אחר כל ההנחיות והנהלים בתחום הביטחון, הבטיחות החרום והתברואה במסגרת פעילותי בתנועה.

  إنني أتعهد باتّباع كافة التعليمات والتوجيهات الخاصة بالأمن، والسلامة في أوقات الطوارئ وكذلك الوقاية الصحية في نطاق النشاطات التي أمارسها في إطار الحركة.

 5. הנני מתחייב להשתתף בתדריכים, בהשתלמויות, ימי עיון בנושאי ביטחון, בטיחות ותברואה שתארגן התנועה או משרד החינוך.

  إنني أتعهد بالمشاركة المتمعنة في الدورات، والمساقات التكميلية الخاصة بالأمن، والسلامة، والوقاية الصحية التي تنظمها الحركة أو تنظمها وزارة التربية..

 6. הנני מתחייב ללמד את החניכים , המדריכים האחרים וכלל המשתתפים המצויים תחת אחריותי את הנהלים וההנחיות בנושאי ביטחון, בטיחות ותברואה ולפקח אחר מילוי הנהלים וההנחיות על ידם.

   إنني أتعهد بأن أدرّس التعليمات والتوجيهات الخاصة بالأمن والسلامة، والوقاية الصحية لجميع المتدربين والمرشدين الآخرين وكافة المشاركين الذين أكون مسئولا عنهم، وأن أشرف على التزامهم بتلك التعليمات والتوجيهات.

 7. הנני מתחייב להתריע בפני הממונים עלי בתנועה על כל חריגה מהנהלים ומההנחיות שתיעשה על ידי חניכים, מדריכים ופעילים אחרים.{ב 33010}

  إنني أتعهد بأن أبلغ المسئولين عني بكل خرق للتعليمات والتوجيهات يقوم به المتدربون، أو المرشدون، أو غيرهم. على الرقم (33010).

 8. הנני מכיר באחריות המוטלת עלי כמדריך וכמרכז בתנועה, והנני מתחייב להקפיד ולמלא אחר התחייבויותיי בהצהרה זו, לצורך הבטחת שלומם וביטחונם של חניכי התנועה.

  إنني أدرك المسئولية التي تقع على عاتقي كمرشد في الحركة، وأتعهد بأن أكون جادا في تحمل مسئولياتي من خلال هذا التعهد من أجل ضمان الأمن والسلامة للمتدربين في الحركة.

 9. אני מיפה את כוחה של התנועה לבצע בדיקה לגבי במשטרת ישראל לברור היעדר הרשעה בעבירות מין.

  إنني أفوّض الحركة للقيام بالتحري لدى شرطة إسرائيل من أجل التأكد من عدم ضلوعي في اعتداءات جنسية.

DD סלאש MM סלאש YYYY

מי שלא חתם על ההצהרה לא רשאי לשמש כממלא/ת  תפקיד בתנועה!

كل من لم يوقع هذا التعهد لا يسمح له بالقيام بأي دور في الحركة!

האחריות לריכוז המידע והטיפול הינה בידי רכזי המעגלים.

تركيز المعلومات ومعالجتها ليست من اختصاص مركزي الأنشطة في الدوائر.