לוגו נשבעים לחיים

טופס דיווח עצמי על כניסה לבידוד

השירות מאפשר למי שנדרשים להיכנס לבידוד בשל חשיפה לחולה מאומת או לאחר חזרה מחו"ל – לדווח למשרד הבריאות על כניסתם לבידוד

טופס דיווח עצמי על כניסה לבידוד