לוגו נשבעים לחיים

טופס כחול – בדיקת אוטובוס

 • בדיקת אוטובוס לפני יציאה לפעילות

  באחריות אחראי/ת האוטובוס מילוי הטופס. במידה וגיל האוטובוס מעל 10 שנים או קיים חוסר בחגורות בטיחות / ציוד נדרש / אישור נדרש - יש לדווח לרכז/ת ולביפר 33010

 • בארוע ארצי - יש לכתוב שם מלא של הארוע. בארוע מעגלי/ מחוזי - יש לכתוב את שם המחוז/אזור. בארוע קיני/ סניפי / בית ספרי - יש לציין את שם מוקד הפעילות. בפעילות תנועת הבוגרים יש לציין שם שכבה / התאגדות
 • DD סלאש MM סלאש YYYY
 • יש לרשום את שם החברה של האוטובוס הנמצא בשטח ולא את שם החברה ממנה הוזמן האוטובוס.
 • מספר לוחית רישוי אין להוסיף "מקפים"
 • גיל אוטובוס של המועצות האזוריות ( צהוב ) לא יעלה על 14 שנה. גיל אוטובוס ממוגן לא יעלה על 14 שנים. שנתון האוטובוס של כל חברת הסעה אחרת יהיה עד 10 שנים החל משנת הייצור, כאשר אם שנת הייצור היא בשנת 2011 אזי הוא רשאי להסיע תלמידים עד סוף אוגוסט 2022. גיל האוטובוס נקבע ע"י תאריך הבעלות הנמצא ברישיון האוטובוס ולא לפי שנת הייצור.
 • ברישיונות לנהגים שהוצאו לפני שנת 1996 - צריך להיות כתוב במפורש שמאושר להם להסיע ילדים. ברישיונות לנהגים שהוצאו לאחר שנת 1996 לא מצויין האם הנהג רשאי להסיע ילדים, שכן כל נהגי האוטובוס אשר קיבלו רישיון החל משנה זו רשאים להסיע ילדים. חל איסור חמור על הסעת חניכים/ות עם נהג ללא רישיון להסעת ילדים.
 • ענה: כן / לא
 • ענה: כן / לא
 • ענה: כן / לא
 • יש לכתוב את שם הישוב ממנו האוטובוס מתחיל לנסוע
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.