לוגו נשבעים לחיים

חגי המעלות

להורדת חוברת ההנחיות והנהלים – לחץ כאן

 

לקראת חגי המעלות

 

יש לפעול ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל והתנועה ולדאוג לתיאומים והאישורים המתאימים.

יש לפעול ע"פ כלל ההנחיות – כל חג ע"פ הרשות שבה הוא פועל, מיקום חג המעלות והנהלים וההנחיות בהתאם (רשות מקומית, משטרה, כיבוי אש, מד"א ועוד),

כל חג מעלות דורש מילוי טופס ירוק ואישורו על ידי לאחר תחקיר רכז ממונה.

חגי מעלות גדולים דורשים תחקיר אצל רגב ספיר בתיאום מראש.