לוגו נשבעים לחיים

הנחיות בטיחות בחשמל

כללי בטיחות וזהירות בחשמל

כדי להיות בטוחים, חובה עלינו לוודא כי בביתנו קיימים מערכת הארקה ואמצעי הגנה בפני התחשמלות, וכי הם

תקינים ומתפקדים כהלכה. הקדישו כמה דקות להכרת אמצעי ההגנה שבביתכם ולבדיקתם – והבטיחו את שלומכם!

הארקה

מהי מערכת הארקה?

הארקה היא חיבור בין מכשירי החשמל המצויים בבית ובין האדמה, באמצעות מוליך שמאפשר סגירת מעגל חשמלי לאדמה במקרה של תקלה באחד המכשירים. הארקה היא אמצעי בטיחות חיוני שמתפקידו לגרום לניתוק אספקת הזרם למכשיר חשמלי כאשר גוף המכשיר מחושמל עקב תקלה.

מה יכול לגרום לפגיעה בתקינות ההארקה?

שיפוצים ותיקונים – עבודות שיפוץ בדירה, בדירה שכנה או בבניין עלולות לנתק את ההארקה.                                                     החלפת צנרת המים – בבתים ישנים משמשת צנרת המים המתכתית כהארקה. החלפתה בצנרת מפלסטיק עלולה לפגוע בהארקה.

גניבה – מערכת ההארקה עשויה מתכת ונמצאת בחלקה לעיתים מחוץ לבניין, ולכן עלולה להיגנב בידי גנבי מתכת.                            בלאי – עם השנים עלולים חיבורי המערכת להתרופף.

איך יודעים אם בבית מותקנת הארקה והיא פועלת כהלכה?

החוק מחייב הימצאות מערכת הארקה בכל בית. בעת בניית בית חדש או הגדלת חיבור בודקת חברת החשמל את תקינות ההארקה כתנאי לחיבור לחשמל או להגדלתו. אם מערכת ההארקה נותקה מסיבה כלשהי, אתם עלולים להימצא בסכנת חיים. בכל מקרה של ספק, הזמינו מיד חשמלאי מורשה לבדיקת תקינות ההארקה!

 מפסק מגן

מהו מפסק מגן?

מפסק מגן ( פחת ) מנתק את זרם החשמל הראשי לדירה כאשר יש ליקוי בבידוד של אחד המכשירים בבית, העלול לגרום לסכנת התחשמלות.

האם חובה להתקין מפסק מגן בכל בית?

באוגוסט 1995 נכנסה לתוקף חובת ההתקנה של מפסק מגן בלוח החשמל של כל דירת מגורים. אם הדירה ישנה יותר, ולא בוצעה מאז הגדלת חיבור, ייתכן שלא מותקן אצלכם מפסק מגן ואינכם מוגנים מספיק. פנו מיד לחשמלאי מורשה ובקשו ממנו להתקין מפסק מגן בלוח החשמל שלכם!

מה עלול לפגוע בתקינות המפסק?

כמו כל מכשיר, המפסק עלול להתבלות ולהתקלקל, וכך לאבד את יעילותו.

כיצד בודקים אם המפסק תקין?

יש לבדוק אחת לחודשיים את תקינות מפסק המגן באמצעות לחיצה על מתג הבדיקה. אם הלחיצה גרמה להפסקת

חשמל בכל הבית – המפסק תקין; אם לא – הזמינו מיד חשמלאי מורשה!

 

אל תנסו לתקן בעיות בחשמל אם אין לכם הכשרה לכך. תנו לחשמלאי מוסמך לבצע את התיקון

אסור לגעת במתקן או מכשיר חשמלי בידיים רטובות או ברגלים יחפות, או כאשר ישנה רטיבות סביב המתקן או

המכשיר, או כאשר אתם  עומדים על רצפה רטובה. היזהרו משימוש מיותר במפצלים וכבלים מאריכים, שמגדילים את הסבירות לקצר, שריפה או התחשמלות. בשום   מקרה, אל תשרשרו כבלים מאריכים ומפצלים.