לוגו נשבעים לחיים

טופס סגול – לאירוע משותף עם גורמי חוץ

  • מדריך, רכזת - לקראת הפעילות המשותפת עם (הרשות המקומית, המתנ"ס, בית הספר, עמותה...) דאגי לברר פרטים אלו ולעדכן את הרכזת / המדריך שלך!

  • זכור! חוזר מנכ"ל מחייב את כל הגופים שאנו עובדים איתם!