הטופס הכתום

הטופס הכתום

  • טופס בדיקת עצמית לפני יציאה לפעילות חוץ - לבוגרים

  • שם בית החולים הקרוב
  • יש להכין רשימת טלפונים למקרה חרום? (יחידת החילוץ הקרובה, ביפר 33010)