לוגו נשבעים לחיים

הגשת השגה (ערעור) על הפניה לבידוד

קיימות מספר דרכים בהן אנשים יכולים להיוודע לחובת הבידוד אשר חלה עליהם.

מי שהופנו לבידוד בית, בעקבות הנחייה של לשכת הבריאות או קופת החולים, או בעקבות קבלת מסרון או הודעה קולית, צריכים לפעול על פי ההנחיות שקיבלו.

השגה (ערעור) על הפניה באמצעות מסרון (SMS) או הודעה קולית לבידוד

מי שקיבלו מסרון או הודעה קולית למכשיר הטלפון הנייד שלהם לפיה עליהם להכנס לבידוד, ולדעתם חלה טעות או שמסיבה אחרת אין הצדקה לכניסתם לבידוד, יוכלו לערער על כניסה לבידוד כתוצאה מחקירה טכנולוגית (איכון שב"כ) באמצעות טופס מקוון. לפני מילוי הטופס יש לוודא שהערעור המוגש הוא על חקירה טכנולוגית בלבד (ולא חקירה אנושית) ושלא התקבלה הודעה מלשכת הבריאות, משרד הבריאות או גורם מוסמך אחר המחייבת לשהות בבידוד. יש לשים לב כי במילוי ההשגה המקוונת (הערעור) הינכם מצהירים כי כל הפרטים שימסרו והאמור בה הוא נכון, שלם ומדויק. מסירת מידע חלקי או שאינו מדויק או שאינו נכון, מהווה עבירה על החוק. הכניסה לטופס מתבצעת באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית המצריכה רישום.

קיימת גם אפשרות לפנות למשרד הבריאות ולהגיש השגה (ערעור) על ידי פניה למוקד קול הבריאות בטלפון 5400* (כל ימות השבוע, 24 שעות ביממה).
בפניה יש לציין את התאריך והשעה של הקירבה לחולה שכתובים במסרון או שנאמרו בהודעה הקולית, ולהסביר מדוע לדעתם מדובר בטעות או מדוע לדעתם לא נדרש מהם להיכנס לבידוד.

במידה ולפני הערעור מולא כבר טופס דיווח עצמי על בידוד בית, ניתן לערער רק באמצעות מוקד קול הבריאות בטלפון 5400*.

השגה (ערעור) על הפניה לבידוד של צוות רפואי וכוחות הביטחון

רק העובדים בכוחות הביטחון, בבית חולים או מרפאה, מד"א וכדומה, ובזמן החשיפה היו בעבודה – עליהם לפנות, דרך הממונים עליהם, לדוא"ל quarant.appeal@moh.gov.il.
בפנייה יש לפרט שם מלא, תעודת זהות, מספר טלפון, פרטים על מועד החשיפה לחולה והסבר על סיבת ההשגה. רק פניות של צוות רפואי או כוחות הבטחון ייענו בדוא"ל זה.

מספר טלפון לאימות זהות מסרון או הודעה קולית הנשלחים ממשרד הבריאות: 08-6822334.

כל פניה תיבדק באופן פרטני.

בזמן ההמתנה לתשובה חובה להישאר בבידוד מלא!

הגשת השגה (ערעור) על הפניה לבידוד