לוגו נשבעים לחיים

בטיחות בגז

שימוש בטוח בגז
מידע כללי על גז בישול וחימום ביתי

 • גפ"מ פירושו גז פחממני מעובה.
 • הגז כבד מהאוויר, ובעת דליפה עלול להצטבר במקומות נמוכים.
 • ריח חריף של גז מעיד על דליפת גז.
 • גז בישול הוא דלק מעולה אשר מתלקח בקלות. כאשר תכונה מועילה זו יוצאת משליטה, טמון בה כוח הרס עצום.

השימוש במערכת הגז צריך להיות רק בהתאם לחוק

 • רכישת גז באמצעות גורם בלתי מורשה מסכנת אתכם ואת סביבתכם, ואסורה בחוק. לאספקת גז בטיחותית, אמינה וחוקית, התקשרו אך ורק עם ספק גז מורשה, המופיע ברשימת חברות הגז המורשות בישראל.
 • רק מתקין גז מוסמך רשאי להתקין מתקן גז, לערוך שינוי במערכת גז קיימת, להתקין מכשיר צורך גז ולעשות כל עבודה הקשורה במכשיר זה.
 • בהתאם לחוק ולתקן, יש לערוך בדיקת בטיחות תקופתית למערכת הגז בבית כמפורט:
  • בדיקה כוללת למערכת הגז אחת ל 5 שנים. ( תקן 158 ), במהלך הבדיקה, יש לוודא כי ספק הגז מחליף את הצינור הגמיש בחדש ומחברו עם חבקים ב-2 קצותיו.
  • בדיקת מחממי מים מידיים לצריכה ותנורים להסקה תיערך בהתאם לסוג המכשיר – אחת לשנה או אחת לחמש שנים.
  • חל איסור להפעיל ולהשתמש במערכת גז שלא נבדקה בדיקה תקופתית.

מכשירים צורכי גז – מידע בטיחותי שישמור עליך

 • על פי החוק מותר להתקין אך ורק מכשירים צורכי גז המתאימים לדרישות התקן בישראל
 • אין להשאיר מכשיר גז פועל ללא השגחה.
 • במכשירים צורכי גז כגון תנורי חימום מיטלטלים או כיריים, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לתקינות הצינור הגמיש ולוודא שהוא מחובר היטב לברז הביטחון (ברז הקיר) ולמכשיר הגז על ידי חבק מתכת.
 • יש להבטיח גישה חופשית לברז הביטחון של כל מכשיר.
 • בכיריים מובנות (BUILT IN) יש לוודא שהצינור הגמיש מותקן כהלכה ואינו מתחכך במגירות נעות.
 • אסור להכניס מכלי גז לתוך הבית.
 • ברזי ביטחון ( ברזי קיר ) שאליהם לא מחוברים מכשירים צורכי גז יהיו תמיד סגורים.

הוראות חירום – מצילות חיים

במקרה של ריח גז:

 • יש לסגור את ברזי הגז של כל המכשירים הפועלים על גז, את ברז הקיר ואת הברז הראשי של הדירה, או את ברזי המכלים
 • יש לכבות כל להבה גלויה
 • אין להפעיל כל מתג חשמלי
 • יש לסגור את מפסק החשמל הראשי של הבית
 • יש לפתוח את כל הדלתות והחלונות לאוורור הבית
 • יש להודיע מידית למכבי האש ( 102 ) ולחברת הגז

במקרה של פריצת אש במתקן הגז או במכשיר מבוסס גז:

 • יש לשמור על קור רוח ולפנות את האנשים מהבית.
 • יש לסגור את ברז הגז הראשי
 • יש לסגור את ברז המכלים
 • יש לנסות לכבות את האש בעזרת מטף לכיבוי אש
 • יש להזעיק את מכבי האש ( 102 ) ואת חברת הגז