לוגו נשבעים לחיים

בדיקות לאבחון קורונה ובידוד

בדיקת קורונה נדרשת ממי שנמצאים בבידוד אם וכאשר הם מפתחים חום או תסמינים אופייניים לקורונה.

בנוסף, כל מי שמבקש להיבדק לקורונה, רשאי להיבדק.

השפעת הבדיקה על הבידוד

  • מי שתוצאת הבדיקה שלהם חיובית, חייבים להישאר בבידוד עד החלמתם, ללא תלות בסיבת נטילת הדגימה ואם היו לפני הדגימה בבידוד או לא.
  • מי שביצעו בדיקה בהיותם בבידוד, חייבים להשלים את תקופת הבידוד גם במקרה ותוצאת הדגימה שלילית.
  • מי שביצעו בדיקה עקב חשד להדבקה, חייבים להישאר בבידוד עד קבלת תשובת הבדיקה השלילית.
  • מי שהגיעו מחו"ל ונדרשו להיכנס לבידוד, יישארו בבידוד בהתאם להנחיות בנושא תעופה. לאתר תעופה בזמן קורונה >
  • מי שביצעו בדיקה ביוזמתם, והם מרגישים טוב (ללא תסמינים), לא ידוע על מגע עם חולה מאומת ולא שבו ממדינה אדומה – אין צורך בבידוד עד לקבלת תשובת הבדיקה.
מתחמים לביצוע בדיקות קורונה
ניתן את הבדיקות הנדרשות לשם קיצור הבידוד ניתן לבצע ללא הפניה במתחמי הבדיקות של פיקוד העורף, או בתיאום דרך מוקד קופת החולים (חסרי ביטוח רפואי בלבד – יש לפנות למוקד קול הבריאות בטלפון 5400*).