סיפור67
נובמבר, 2019אוקטובר, 2019ספטמבר, 2019
  • היסח דעת  בנהיגה

        היסח הדעת בנהיגה הוא מצב שבו תשומת לב הנהג מוסטת, מרצונו או שלא מרצונו, ממשימת הנהיגה ...

אוגוסט, 2019אפריל, 2019מרץ, 2019ינואר, 2019 הצג סיפורים נוספים