נשבעים_לחיים
  • חוברת נשבעים לחיים

    שלום לחברים ולחברות. את הפתיח לחוברת זו אנו כותבים ממש בתום אירועי ומפעלי הקיץ, המחנות, הטיולים, הסמינרים ...

    שלום לחברים ולחברות. את הפתיח לחוברת זו אנו כותבים ממש בתום אירועי ומפעלי הקיץ, המחנות, הטיולים, הסמינרים והקייצות, מפעלים שהשתתפו בהם רבבות של חניכים מכל קצוות הארץ ומכל מעגלי התנועה. ניתן בשלב זה לק ...

    קרא עוד